ณัฏฐา สเตนเลส
|  
 ตะกร้าสินค้า (0)
ท่อกลม
ขนาด ราคา 201 ราคา 202 ราคา 304
ท่อกลม 1/2"x1.0 121.00 160.00 213.00
ท่อกลม 1/2"x1.2 145.00 191.00 255.00
ท่อกลม 3/4x1.0 187.00 244.00 327.00
ท่อกลม 3/4x1.2 225.00 296.00 396.00
ท่อกลม 1"x0.8 231.00  -  -
ท่อกลม 1"x1.0 251.00 330.00 441.00
ท่อกลม 1"x1.2 304.00 399.00 533.00
ท่อกลม 1"1/4x1.0 320.00 415.00 554.00
ท่อกลม 1"1/4x1.2 382.00 505.00 672.00
ท่อกลม 1"1/2x1.0 382.00 499.00 668.00
ท่อกลม 1"1/2x1.2 459.00 606.00 810.00
ท่อกลม 2"x1.0 510.00 670.00 893.00
ท่อกลม 2"x1.2 619.00 814.00 1088.00
ท่อกลม 2"1/2x1.2 800.00 1022.00 1364.00
ท่อกลม 3"x1.2 945.00 1230.00 1642.00
       
       
       
 
ท่อเหลี่ยม
ขนาด ราคา 201 ราคา 202 ราคา 304
ท่อเหลี่ยม 1/2x1/2x1.0 176.00 230.00 296.00
ท่อเหลี่ยม 3/4x3/4x1.0 268.00 348.00 453.00
ท่อเหลี่ยม 1"x1"x1.0 358.00 466.00 603.00
ท่อเหลี่ยม 1"1/4x1"1/4x1.2 548.00 712.00 919.00
ท่อเหลี่ยม 1"1/2x1"1/2x1.2 658.00 856.00 1105.00
ท่อเหลี่ยม 2"x 2"x1.2 881.00 1145.00 1482.00
       
ท่อกล่อง 1/2x1"x1.0 267.00 348.00 447.00
ท่อกล่อง 3/4x1"1/2x1.0  -  -  -
ท่อกล่อง 1"x 2"x1.2 647.00 845.00 1090.00
ท่อกล่อง 3"x1"1/2x1.2 1041.00 1359.00 1908.00
ท่อกล่อง 2"x4"x1.2 1830.00  -  -
       
       
ท่อกลม (ที่ต้องเช็คราคา) 201 202 304
ท่อกลม  3/8" x 0.8 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  1/2" x 0.8 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  5/8" x 0.8 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  3/4" x 0.8 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  7/8" x 0.8 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  1"1/4 x 0.8 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  1"1/2 x 0.8 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  2" x 0.8 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  3/8" x 1.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  5/8" x 1.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  7/8" x 1.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  1"3/4 x 1.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  5/8" x 1.2 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  7/8" x 1.2 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  1"3/4 x 1.2 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  2"3/8 x 1.2 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  1/2" x 1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  5/8" x 1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  3/4" x 1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  7/8" x 1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  1" x 1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  1"1/4  x 1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  1"1/2  x 1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  1"5/8 x 1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม  1"3/4  x 1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   2"  x 1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   2"3/8  x 1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   2"1/2 x 1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   3" x 1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   3"1/2  x 1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   4"  x 1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   4"1/2  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   1/2"  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   5/8"  x 2.0  โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   3/4"  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   3/4"  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   7/8"  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   1"  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   1"  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   1"1/4  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   1"1/4  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   1"1/2  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   1"5/8  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   1"3/4  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   2" x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   2"3/8  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   2"1/2  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   3"  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   3"1/2 x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   4"  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   4"1/2 x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   1"  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   1"1/4  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   1"1/2  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   1"3/4  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   2" x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   2"1/2 x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   3"  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   3"1/2  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   4"  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกลม   4"1/2  x 2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเกลียว  201 202 304
ท่อเกลียว 1/2" x 0.8 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเกลียว 5/8" x 0.8 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเกลียว  3/4" x 0.8  โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเกลียว 1"  x 0.8 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเกลียว 1"1/4 x 0.8 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเกลียว 1"1/2  x 0.8 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเกลียว 1/2" x 1.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเกลียว 5/8" x 1.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเกลียว 3/4"x 1.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเกลียว 1"x 1.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเกลียว 1"1/4 x 1.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเกลียว 1"1/2 x 1.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม  201 202 304
ท่อเหลี่ยม 3/8"x3/8"X0.8 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 5/8"x5/8"X1.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 1"1/4x1"1/4X1.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 1/2"x1/2"X1.2 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 5/8"x5/8"X1.2 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 3/4"x3/4"X1.2 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 1"x1"X1.2 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 1"1/2x1"1/2X1.2 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 3/4"x3/4"X1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 1"x1"X1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 1"1/4x1"1/4X1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 1"1/2x1"1/2X1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 2"x2"X1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 1"x1"X2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 1"1/4x1"1/4X2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 1"1/2x1"1/2X2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 2"x2"X2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 1"1/4x1"1/4X3.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 1"1/2x1"1/2X3.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อเหลี่ยม 2"x2"X3.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง  201 202 304
ท่อกล่อง 10X20X1.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 13X26X1.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 15X30X1.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 20X40X1.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 10X20X1.2 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 13X26X1.2 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 15X30X1.2 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 20X40X1.2 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 25X50X1.2 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 40X80X1.2 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 13X26X1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 15X30X1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 20X40X1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 25X50X1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 40X80X1.5 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 50X100X2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 25X50X2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 40X80X2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 50X100X2.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค
ท่อกล่อง 50X100X3.0 โทรเช็ค โทรเช็ค โทรเช็ค

ณัฎฐา สเตนเลส 084-5285635 / 085-3340563 /

fax. 02-1167141

บริการส่งสินค้าฟรี


ลงประกาศฟรี


Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 203,541 Today: 4 PageView/Month: 519

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...